Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
  • (12/11/2018)

    Thực hiện Thông báo 34/TB-ĐTN ngày 06/11/2018 của BCH Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau về việc phân bổ lực lượng Đoàn viên thanh niên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” làm vệ sinh môi trường, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp tham gia dọn dẹp, làm cỏ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 11/11/2018.

 
 
  • (12/11/2018)

    Thực hiện Thông báo 34/TB-ĐTN ngày 06/11/2018 của BCH Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau về việc phân bổ lực lượng Đoàn viên thanh niên ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” làm vệ sinh môi trường, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp tham gia dọn dẹp, làm cỏ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 11/11/2018.

 
 
Hoạt động kinh doanh – Xúc tiến đầu tư
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu