start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
Thông tin doanh nghiệp

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

30/05/2018 04:31
    Màu chữ Cỡ chữ

- Mã số doanh nghiệp: 3500102710-015

- Địa chỉ trụ sở chính: xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại: 0290 3591 343;         Fax: 0290 3591 315

- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Phúc Tuệ - Giám đốc

- Ngành nghề kinh doanh:  Khai thác khí đốt tự nhiên

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 61201000063, cấp ngày 03/02/2015

+ Tên dự án: Nhà máy xử lý khí Cà Mau

+ Tổng vốnđăng ký: 10.525,344 tỷ đồng (mười ngàn năm trăm hai mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng)   

- Tình trạng hoạt động: Đã hoạt động

Các tin khác

start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar